KONTAKT


POLSKA

REPREZENTACJA PRAWNA W POLSCE

  • Doradztwo i konsultacje dotyczące inwestycji, zakupu gruntów lub nieruchomości.
  • Pełna pomoc prawna w otwarciu oddziału lub oddzielnej jednoatki prawnej (firmy).
  • Roszczenia o zwrot mienia w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
  • Powództwo cywilne w sprawie uznania orzeczeń pieniężnych USA oraz wykonania i wykonania orzeczeń.
  • Międzynarodowe doradztwo podatkowe.

Pytania i konsultacje, dzwoń: 718-389-5115
E-mail: [email protected]